ΠΛΟΗΓΟΣ - ploigos.gr

Ploigos API

Υπολογισμός και απεικόνιση διαδρομής ανάμεσα σε δύο ζεύγη συντεταγμένων v1.0

1. Με κλήση HTTP GET (από σύνδεσμο):

Η εφαρμογή πρέπει να καλεί το URL http://www.ploigos.gr με τα εξής πεδία (query string):

Παράμετρος Περιγραφή
origLat Latitude σημείου έναρξης διαδρομής
origLng Longitude σημείου έναρξης διαδρομής
origText ελεύθερο κείμενο που θα εμφανίζεται μέσα το info window του σημείου έναρξης διαδρομής
destLat Latitude σημείου τερματισμού διαδρομής
destLng Longitude σημείου τερματισμού διαδρομής
destText ελεύθερο κείμενο που θα εμφανίζεται μέσα το info window του σημείου τερματισμού διαδρομής
id ζητήστε ένα μοναδικό κλειδί εδώ
sid 5

Ένα ενδεικτικό URL είναι:
http://www.ploigos.gr/?id=1030&sid=5&origLng=23.96789&origLat=37.723456&origText=RouteStart&destLng=23.9876&destLat=37.98765&destText=RouteEnd

Προσοχή: οι ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. ελληνικά) πρέπει να είναι URL encoded. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. με τη JavaScript συνάρτηση encodeURIComponent() ή με αντίστοιχες μεθόδους άλλων γλωσσών προγραμματισμού.


2. Με κλήση HTTP GET ή POST (από HTML φόρμα):

Στην εφαρμογή πρέπει να υπάρχει μια HTML φόρμα που θα περιλαμβάνει τον αντίστοιχο κώδικα:

<FORM name="ploigosForm" action="http://www.ploigos.gr" method="GET" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name="origLat" value="38.132252"/><br/>
<input type="hidden" name="origLong" value="23.571167"/><br/>
<input type="hidden" name="origText" value="Start Point"/> <br/>
<input type="hidden" name="destLat" value="37.1465783"/><br/>
<input type="hidden" name="destLng" value="23.687648"/><br/>
<input type="hidden" name="destText" value="End Point"/> <br/>
<input type="hidden" name="id" value="1030"/><br/>
<input type="hidden" name="sid" value="5"/><br/>
<input type="submit" value=”Open map”>
</FORM>

Παρατηρήσεις

οι παράμετροι origText και destΤεxτ είναι προαιρετικές
η παράμετρος sid είναι υποχρεωτική και πρέπει να έχει την τιμή 5
η παράμετρος id είναι υποχρεωτική και παραχωρείται μετά από αίτηση
οι παράμετροι destLat και destLng είναι υποχρεωτικές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email ploigos@mobics.gr