ΠΛΟΗΓΟΣ - ploigos.gr

Ploigos API

Υπολογισμός και απεικόνιση διαδρομής ανάμεσα σε δύο πλήρεις διευθύνσεις v1.0

1. Με κλήση HTTP GET (από σύνδεσμο):

Η εφαρμογή πρέπει να καλεί το URL http://www.ploigos.gr με τα εξής πεδία (query string):

Παράμετρος Περιγραφή
origStr όνομα δρόμου έναρξης διαδρομής, δουλεύει με ελληνικά και με greeklish
origNum αριθμός δρόμου έναρξης διαδρομής
origZip Τ.Κ.
origText ελεύθερο κείμενο που θα εμφανίζεται μέσα το info window του σημείου της έναρξης διαδρομής
destStr όνομα δρόμου τερματισμού διαδρομής, δουλεύει με ελληνικά και με greeklish
destNum αριθμός δρόμου τέλους διαδρομής
destZip Τ.Κ.
destText ελεύθερο κείμενο που θα εμφανίζεται μέσα το info window του σημείου του τερματισμού διαδρομής
id ζητήστε ένα μοναδικό κλειδί εδώ
sid 2

Ένα ενδεικτικό URL είναι:
http://www.ploigos.gr/?id=1030&sid=2&origStr=Kifisias&origNum=4&origZip=11523&origText=Mobics Ltd&destStr=neraidas&destNum=15&destZip=16345&destText=a point

Προσοχή: οι ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. ελληνικά) πρέπει να είναι URL encoded. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. με τη JavaScript συνάρτηση encodeURIComponent() ή με αντίστοιχες μεθόδους άλλων γλωσσών προγραμματισμού.


2. Με κλήση HTTP GET ή POST (από HTML φόρμα):

Στην εφαρμογή πρέπει να υπάρχει μια HTML φόρμα που θα περιλαμβάνει τον αντίστοιχο κώδικα:

<FORM name="ploigosForm" action="http://www.ploigos.gr" method="GET" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name="origStr" value="Κηφισίας"/><br/>
<input type="hidden" name="origNum" value="27"/><br/>
<input type="hidden" name="origZip" value="11523"/><br/>
<input type="hidden" name="origText" value="Mobics Ltd"/ > <br/>
<input type="hidden" name="destStr" value="Neraidas"/><br/>
<input type="hidden" name="destNum" value="15"/><br/>
<input type="hidden" name="destZip" value="16345"/><br/>
<input type="hidden" name="destText" value="a point"/> <br/>
<input type="hidden" name="sid" value="2"/><br/>
<input type="hidden" name="id" value="1030"/><br/>
<input type="submit" value=”Open map”> <br/>
</FORM>

Παρατηρήσεις

οι παράμετροι origNum,destNum, origZip,destZip, origText και destText είναι προαιρετικοί, αναζήτηση γίνεται και μόνο με τους origStr destStr.
η παράμετρος sid είναι υποχρεωτική και πρέπει να έχει την τιμή 2
η παράμετρος id είναι υποχρεωτική και παραχωρείται μετά από αίτηση
αν υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα ή αν κάποιο αποτέλεσμα έχει ίδια διεύθυνση και zip code με τα δεδομένα της αναζήτησης τότε τοποθετείται αυτόματα στο χάρτη, αλλιώς εμφανίζεται λίστα με παρόμοιες διευθύνσεις και επιλέγει ο χρήστης το σωστό σημείο
αν υπάρχουν οι παράμετροι origText και destText τότε στα infowindow των σημείων στο χάρτη θα εμφανίζονται μόνο οι αντίστοιχες τιμές των παραμέτρων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email ploigos@mobics.gr