ΠΛΟΗΓΟΣ - ploigos.gr

Ploigos API

Απεικόνιση σημείου με συντεταγμένες v1.1

1. Με κλήση HTTP GET (από σύνδεσμο):

Η εφαρμογή πρέπει να καλεί το URL http://www.ploigos.gr με τα εξής πεδία (query string):

Παράμετρος Περιγραφή
lat όνομα δρόμου, δουλεύει με ελληνικά ή με greeklish
lng αριθμός δρόμου
text ελεύθερο κείμενο που θα εμφανίζεται μέσα το info window
id ζητήστε ένα μοναδικό κλειδί εδώ.
sid 4

Ένα ενδεικτικό URL είναι:
http://www.ploigos.gr/?sid=4&id=1030&lat=38.132252&lng=23.571167&text=Mobics

Προσοχή: οι ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. ελληνικά) πρέπει να είναι URL encoded. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. με τη JavaScript συνάρτηση encodeURIComponent() ή με αντίστοιχες μεθόδους άλλων γλωσσών προγραμματισμού.


2. Με κλήση HTTP GET ή POST (από HTML φόρμα):

Στην εφαρμογή πρέπει να υπάρχει μια HTML φόρμα που θα περιλαμβάνει τον αντίστοιχο κώδικα:

<FORM name="ploigosForm" action="http://www.ploigos.gr" method="GET" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name="lat" value="38.132252"/<br/>
<input type="hidden" name="lng" value="23.571167"/<br/>
<input type="hidden" name="text" value="Mobics"/ <br/>
<input type="hidden" name="id" value="1030"/<br/>
<input type="hidden" name="sid" value="4"/<br/>
<input type="submit" value=”Open map” <br/> </FORM>

Παρατηρήσεις

η παράμετρος text είναι προαιρετική
η παράμετρος sid είναι υποχρεωτική και πρέπει να έχει την τιμή 4
η παράμετρος id είναι υποχρεωτική και παραχωρείται μετά από αίτηση
οι παράμετροι lat και lng είναι υποχρεωτικές.
αν υπάρχει η παράμετρος text, τότε στο infowindow του σημείου που θα εμφανιστεί στο χάρτη θα εμφανίζεται μόνο το text

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email ploigos@mobics.gr