ΠΛΟΗΓΟΣ - ploigos.gr

Ploigos API

Απεικόνιση σημείου με πλήρη διεύθυνση v1.1

1. Με κλήση HTTP GET (από σύνδεσμο):

Η εφαρμογή πρέπει να καλεί το URL http://www.ploigos.gr με τα εξής πεδία (query string):

Παράμετρος Περιγραφή
name όνομα δρόμου, δουλεύει με ελληνικά ή με greeklish
numb αριθμός δρόμου
zip Τ.Κ.
text ελεύθερο κείμενο που θα εμφανίζεται μέσα το info window
id ζητήστε ένα μοναδικό κλειδί εδώ.
sid 1

Ένα ενδεικτικό URL είναι:
http://www.ploigos.gr/?sid=1&id=1030&name=Kifisias&numb=4&zip=11523&text=Mobics Ltd

Προσοχή: οι ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. ελληνικά) πρέπει να είναι URL encoded. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. με τη JavaScript συνάρτηση encodeURIComponent() ή με αντίστοιχες μεθόδους άλλων γλωσσών προγραμματισμού.


2. Με κλήση HTTP GET ή POST (από HTML φόρμα):

Στην εφαρμογή πρέπει να υπάρχει μια HTML φόρμα που θα περιλαμβάνει τον αντίστοιχο κώδικα:

<FORM name="ploigosForm" action="http://www.ploigos.gr" method="GET" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="name" value="Κηφισίας"/><br/>
<input type="hidden" name="numb" value="27"/><br/>
<input type="hidden" name="zip" value="11523"/><br/>
<input type="hidden" name="text" value="Mobics Ltd"/> <br/>
<input type="hidden" name="id" value="1030"/><br/>
<input type="hidden" name="sid" value="1"/><br/>
<input type="submit" value=”Open map”>
</FORM>

Παρατηρήσεις

οι παράμετροι numb και text είναι προαιρετικοί
οι παράμετροι zip και name είναι υποχρεωτικοί
η παράμετρος sid είναι υποχρεωτική και πρέπει να έχει την τιμή 1
η παράμετρος id είναι υποχρεωτική και παραχωρείται μετά από αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email ploigos@mobics.gr